technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

پرشین تسمه

آشنایی باانواع لاستیکهای صنعتی

Article Index

 

 

انواع ورق های لاستیکی منجیددار و بدون منجید با عرض100 تا150 سانتی متر و ضخامت های 5/1 تا 20 میلی متربه صورت دورو صاف ، یک رو آجدار و دو

روی آجدار قابلیت عرضه را دارد.همچنین تولید ورقهای لاستیکی با مشخصات خاص که دستاورد واحد تضمین و توسعه شرکت بوده به شرح جدول ذیل

قابل عرضه به بازار می باشد.

ورق لاستیکی مقاوم روغنNBR

این ورق ها در کاربردهایی که در کنار خواص مکانیکی خوب ,نیاز به وجود مقاومت بالا در برابر تورم در روغن ها و بنزین و همچنین در برابر فرسودگی و

سایش داشته باشند بکار می روند. مانند : واشرهای استاتیک, پوشش های اصطکاکی (friction covering) و نیز آستر کردن

 

ورق لاستیکی مقاوم اسید و حرارتEPDM

این نوع ورق در مواردی که مقاومت بسیار بالا در برابر آب نمک, عوامل جوی و حرارت تا 120
oC نیاز باشد مورد استفاده قرار گرفته و همچنین در مواردی

که مقاومت در برابر اسید مورد نظر باشد کاربرد دارد .

ورق لاستیکی مقاوم اسید و حرارتCSM


این نوع ورق در مقابل محلول های خورنده بسیار قوی مانند هیپوکلریت سدیم ,اسید و بازهای مختلف در درجه حرارت بالا شاخص است. مقاومت حرارتی

آن تا 150oC بوده و در شرکت سهند بصورت دو رو آجدار قابل تولید است .همچنین مقاومت بسیار بالا در مقابل فرسودگی در هوای داغ, روغن ها , مواد

شیمیائی ,ازون ,هوا و شعله دارد.

ورق لاستیکی سیلیکونQ

این نوع ورق دارای مقاومت حرارتی بالا و انعطاف پذیری عالی در دمای پایین بوده و مقاومت جوی خوب و مقاومت خوب در برابر ازون, فرسودگی و تابش

UVدر درجه حرارتهای بالا داشته و عایق خوب الکتریکی می باشد لذا در صنایع الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد . انواعی از این ورق با

گرید بهداشتی قابل تولید است.

ورق لاستیکی مقاوم سایشNR,BR,SBR

این نوع ورق دارای مقاومت بسیار خوب سایشی تا حد 100
mm3بوده و در تمام کاربردهایی که مقاومت سایشی حائز اهمیت است مورد استفاده قرار

می گیرد.

ورق لاستیکی مقاوم شعلهCR

این نوع ورق در مواردی که مقاومت در برابر اشتعال, روغن ها ,چربی ها ,عوامل جوی و ازون مورد نظر باشد کاربرد دارد.

ورق لاستیکی عایق الکتریکی
NR,SBR

این نوع ورق برای کاربرد هایی که مقاومت الکتریکی تا حد 47 کیلو ولت را نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد .

*لازم بذکر است که خواص مکانیکی ورق های فوق شامل سختی, استحکام کششی ,درصد ازدیاد طول تا نقطه پارگی و مقاومت پارگی بنا به در خواست

متقاضی قابل تنظیم وارائه است.

شما اینجا هستید: خانه خدمات اطلاعات فنی وتخصصی تسمه ها آشنایی باانواع لاستیکهای صنعتی